GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Về chúng tôi

ACENT khẳng định mình là một công ty công nghệ dựa trên nền tảng blockchain Web3.0. ACENT sử dụng nền kinh tế mã thông báo kết hợp trình duyệt Web3.0 blockchain và mã thông báo để thúc đẩy các dịch vụ web lấy người dùng làm trung tâm. ACENT cũng đóng vai trò là cánh cổng tới Web3.0 thông qua việc áp dụng rộng rãi blockchain và các mô hình tiên phong để liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm

GIỚI THIỆU

Tầm nhìn và Mục tiêu

 • ACENT nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ công nghệ Internet lấy người dùng làm trung tâm bằng cách xây dựng nền kinh tế mã thông báo kết hợp trình duyệt web 3.0 và mã thông báo dựa trên blockchain.
 • ACENT tạo ra các mô hình và sản phẩm tiên phong để người dùng cuối áp dụng rộng rãi công nghệ blockchain.
 • ACENT giới thiệu một hệ sinh thái sản phẩm độc đáo giúp phân biệt mô hình nền kinh tế mã thông báo của mình với các mô hình khác.
 • ACENT loại bỏ sự bất tiện khi sử dụng dApp và các dịch vụ liên quan đến blockchain, mở ra cánh cổng vào thế giới web 3.0
 • ACENT bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên internet với Trình duyệt Osiris

GIỚI THIỆU

Hệ sinh thái ACENT

 • ACENT (Ký hiệu: ACE) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ gốc cho các hoạt động kinh tế của các sản phẩm ACENT.
 • Được sử dụng rộng rãi trong hệ sinh thái riêng của ACENT và các nền tảng được liên kết với nó, chẳng hạn như nhằm xây dựng tokenomics (nền kinh tế mã thông báo), giao dịch, hoạt động kinh tế và phí.
 • ACE đóng vai trò trung tâm thông qua kiến trúc OCEAN và ODIN bằng cách kết nối với hệ sinh thái ACENT và các nền kinh tế phụ của các nền tảng khác.

GIỚI THIỆU

ACE Tokenomics

 • ACENT (Ký hiệu: ACE) được sử dụng làm phương tiện trao đổi và là tiền tệ chủ chốt cho mọi hoạt động kinh tế của các sản phẩm ACENT
 • Nitro (tương tự như GAS được thanh toán trên mạng Ethereum) là phí thanh toán cho dApp hoặc các hoạt động dịch vụ trong hệ sinh thái ACENT
 • Phần thưởng cho người dùng khi tham gia ACENT mainnet hoặc mạng đồng thuận POSA (Proof of Stake Authority) trong các hoạt động De-Fi
 • Các nhà phát triển dApp có thể áp dụng ACE làm một trong những phương thức thanh toán để cung cấp dịch vụ dApp

Copyright © 2022 ACENT. All Rights Reserved.

Copyright © 2022 ACENT. All Rights Reserved.