DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

Công nghệ Blockchain được thiết kế để áp
dụng hàng loạt

Trình duyệt Web 3.0 Osiris

Osiris là một trình duyệt blockchain, hiểu rõ ngôn ngữ blockchain và được thiết kế để tương thích nhất với blockchain

ACENT Mainnet

ACENT Mainnet là một mạng thuật toán blockchain độc đáo được thiết kế để cùng tồn tại với các mạng blockchain lớn khác

Metawallet

Metawallet là một ví đa mạng được tích hợp trong trình duyệt Osiris để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử một cách hài hòa và an toàn

Công cụ tìm kiếm Liberty

Công cụ tìm kiếm 100% mã nguồn mở nhằm thúc đẩy quyền tự do ngôn luận

dAppstore

dAppstore cung cấp dịch vụ blockchain tối ưu nhất tới người dùng bằng cách tích hợp với trình duyệt Osiris với độ tương thích cao nhằm mục tiêu phục vụ tất cả nội dung liên quan đến blockchain

Metaverse Your Earth

Your Earth là dịch vụ metaverse của Acent cung cấp cho các doanh nghiệp cũng như những người đam mê một nền tảng giống như 'kinh doanh ngoài đời thực' có thể thúc đẩy niềm đam mê và sự sáng tạo của họ.

Copyright © 2022 ACENT. All Rights Reserved.